Stabstellen, Fachgruppen, Bereiche

Stabstellen

     
Qualitätsmanagement Roger Zeender roger.zeender[at]a-b-z.ch
Informatik Gregor Kreyenbühl gregor.kreyenbuehl[at]a-b-z.ch
Förderung Roland Menzi roland.menzi[at]a-b-z.ch
Weiterbildung Meta Studinger meta.studinger[at]a-b-z.ch
Weiterbildung Regina Brunner regina.brunner[at]a-b-z.ch
Öffentlichkeit Judith Kleeb judith.kleeb[at]a-b-z.ch

 

Fachgruppen

     
Allgemeinbildung Daniel Stucky daniel.stucky[at]a-b-z.ch
Bühnentanz René Pfister rene.pfister[at]a-b-z.ch
Diätköchin/Diätkoch eidg. FA André Schneckenburger andre.schneckenburger[at]a-b-z.ch
Drogistin/Drogist Stefan Wolf stefan.wolf[at]a-b-z.ch
Drogistin/Drogist Gregor Kreyenbühl gregor.kreyenbuehl[at]a-b-z.ch
Fleischfachleute Raymond Flury raymond.flury[at]a-b-z.ch
Fremdsprachen David Schwaninger david.schwaninger[at]a-b-z.ch
Hotellerie Barbara Ochsner barbara.ochsner[at]a-b-z.ch
Hotelkommunikation Barbara Ochsner barbara.ochsner[at]a-b-z.ch
Information & Dokumentation Melanie Sigg melanie.sigg[at]a-b-z.ch
Köchin/Koch Marcel Merlo marcel.merlo[at]a-b-z.ch
Oberflächenbeschichtung Markus Mosimann markus.mosimann[at]a-b-z.ch
Orthopädie Susanne Steinmann susanne.steinmann[at]a-b-z.ch
Restauration Daniela Hofer daniela.hofer@a-b-z.ch
Sport Nadine Hutter nadine.hutter[at]a-b-z.ch
Systemgastronomie Roger Zeender roger.zeender[at]a-b-z.ch
Zahntechnik Urs-Peter Reber urs-peter.reber[at]a-b-z.ch

Bereiche

     
Beratung Förderung Begleitung BFB Roland Menzi roland.menzi[at]a-b-z.ch
Bilingualer Unterricht René Pfister rene.pfister[at]a-b-z.ch
Fachkundige Individuelle Begleitung FiB Barbara Ochsner barbara.ochsner[at]a-b-z.ch
SOS Beratungsangebot Markus Koller markus.koller[at]a-b-z.ch
Talentförderung Olivia von Matt olivia.vonmatt[at]a-b-z.ch