Fachamts- und Fachgruppenleitungen

Q-Leitung

Roger Zeender

roger.zeender[at]a-b-z.ch

Q-Leitung Stv

Roberto Gallo

roberto.gallo[at]a-b-z.ch

Fachämter

     
Allgemeinbildung Daniel Stucky daniel.stucky[at]a-b-z.ch
Beratung Förderung Begleitung Roland Menzi roland.menzi[at]a-b-z.ch
Beratung Förderung Begleitung Olivia von Matt olivia.vonmatt[at]a-b-z.ch 
Drogistin/Drogist Daniel Hörler daniel.hoerler[at]a-b-z.ch
Drogistin/Drogist Stefan Wolf stefan.wolf[at]a-b-z.ch 
Fachkundige individuelle Begleitung Barbara Ochsner barbara.ochsner[at]a-b-z.ch
Hotellerie Barbara Ochsner barbara.ochsner[at]a-b-z.ch
Köchin/Koch Marcel Merlo marcel.merlo[at]a-b-z.ch
Naturwissenschaften Silvia Waldmeier silvia.waldmeier[at]a-b-z.ch
Physiklaborantin/Physilaborant Silvia Waldmeier silvia.waldmeier[at]a-b-z.ch
Restauration Christoph Muggli christoph.muggli[at]a-b-z.ch
Sport Samuel Mollet samuel.mollet[at]a-b-z.ch
Sport Stefan Stamm stefan.stamm[at]a-b-z.ch

Fachgruppen

     
Bilingualer Unterricht René Pfister rene.pfister[at]a-b-z.ch
Bühnentänzerin/Bühnentänzer René Pfister rene.pfister[at]a-b-z.ch
Diätköchin/Diätkoch André Schneckenburger andre.schneckenburger[at]a-b-z.ch 
Englisch / Französisch Regina Margreth regina.margreth[at]a-b-z.ch   
Fachfrau/
Fachmann Information & Dokumentation
Stephan Becker stephan.becker[at]a-b-z.ch 
HFP Naturwissenschaftliche Labortechnikerin/Labortechniker Pierre Suter pierre.suter[at]a-b-z.ch
Oberflächenbeschichterin/
Oberflächenbeschichter
Markus Mosimann markus.mosimann[at]a-b-z.ch
Orthopädistin/Orthpädist Susanne Steinmann susanne.steinmann[at]a-b-z.ch
Textilpflegerin/Textilpfleger Maria Bischoff maria.bischoff[at]a-b-z.ch
Zahntechnikerin/Zahntechniker Urs-Peter Reber urs-peter.reber[at]a-b-z.ch
Systemgastronomie Fachfrau / Fachmann Roger Zeender roger.zeender[at]a-b-z.ch